Deze hoogstamboomgaarden werden al ingestuurd

Filter deze kaart
Zet de Haspengouwse hoogstamboomgaarden op de kaart

Veel mensen die deelnamen aan ons onderzoek merkten op dat het aantal hoogstamboomgaarden in hun omgeving achteruitgaat. De hoogstamboomgaarden die overblijven liggen er vaak verwaarloosd bij. Binnen afzienbare tijd zal de tand des tijds ook deze boomgaarden van de kaart vegen. We willen deze neerwaartse spiraal een halt toeroepen met het onroerenderfgoedrichtplan en concrete acties. Als we de effecten van onze acties willen opvolgen, is een overzicht van de aanwezige hoogstamboomgaarden, en hun toestand, wel een nuttig instrument. Help ons daarom om de Haspengouwse hoogstamboomgaarden in kaart te brengen.

Een bloeiende toekomst voor de hoogstamboomgaarden

Hoogstamboomgaarden zijn kenmerkend voor het landschap in Haspengouw en Voeren, maar staan meer en meer onder druk. Ondanks verschillende maatregelen en acties blijft hun aantal afnemen en kampen vele hoogstamboomgaarden met (beheers)problemen. Als we deze landschapselementen willen bewaren is het tijd om actie te ondernemen. De Vlaamse overheid, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, de provincie Limburg en de Haspengouwse gemeenten werken samen aan een visie en actieprogramma voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren. Samen dromen we van een betere toekomst voor deze waardevolle landschapselementen. Die heeft pas kans op slagen als er draagvlak is. Daarom zetten we in dit project heel hard in op samenwerking en participatie, zodat we tot een plan komen waar iedereen achter staat.

Hier kom je alles te weten over het project, kan je zelf je steentje bijdragen, leer je alles over hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren en welke acties we ondernemen om dit unieke landschap te bewaren.